Na tej stronie zamieszczamy szereg porad i informacji dotyczących ubezpieczeń, które mogą Wam się przydać.
Odpowiedzialność cywilna
1. Kto ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ?
2. Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC ?
3. Zakres terytorialny umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
4. Na jaki okres zawiera się umowę OC ?
5. Przedłużenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
6. Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie z OC ?
7. Kogo chroni OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ?
8. Kiedy zakład ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody ?
9. Czy zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania ?
10. Co zrobić w związku ze sprzedażą/kupnem pojazdu ?
11. Jeżeli obywatel Polski będzie sprawcą wypadku komunikacyjnego za granicą (w kraju należącym do UE) ?
12. Jeżeli w wypadku komunikacyjnym za granicą (w kraju należącym do UE) będzie poszkodowany obywatel Polski ?
13. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC pojazdu ?
14. Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC ?
15. Co będzie jeśli nie zapłacę raty składki za ubezpieczenie OC w terminie ?
16. Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty ?
Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego ?
17. Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako POSZKODOWANY ?
AutoCasco
1. Co to jest ubezpieczenie AutoCasco ?
2. Co będzie jeśli nie zapłacę składki/raty za ubezpieczenie AC w terminie ?
3. Co to znaczy ubezpieczenie ALL RISKS ?
4. Skąd wynikają różnice w składkach AC między zakładami ubezpieczeń ?

regulamin | porady | polityka prywatności | dla agenta | polisowo sp z o.o. | archiwum